Whitecaps Pizza & Tap House, Broccolini Pizza

Broccolini Pizza

Broccolini, caramelized onion, pine nuts, gruyere, goat cheese, whole milk mozzarella, balsamic drizzle, house-made white sauce.
Whitecaps Pizza & Tap House, Meat Combo Pizza

Meat Combo Pizza

Pepperoni, italian sausage, salami.
Whitecaps Pizza & Tap House, Mushroom Pizza

Mushroom Pizza

Mushroom medley, caramelized onion, fresh basil, roasted garlic, gruyere, goat cheese, whole milk mozzarella, house-made white sauce.
Whitecaps Pizza & Tap House, The Wedge Salad (gf)

The Wedge Salad (Gf)

Iceberg, applewood bacon, roma tomatoes, white onion, gorgonzola, house-made bleu cheese dressing.