Brewforia, Tapas Tuesday
5:00 pm to 9:00 pm

Tapas Tuesday

June 4, 2019
Tapas Tuesday Tuesday, June 4, 2019 - 5:00 pm to 9:00 pm
Brewforia, Tapas Tuesday
5:00 pm to 9:00 pm

Tapas Tuesday

June 11, 2019
Tapas Tuesday Tuesday, June 11, 2019 - 5:00 pm to 9:00 pm
Brewforia, Tapas Tuesday
5:00 pm to 9:00 pm

Tapas Tuesday

June 18, 2019
Tapas Tuesday Tuesday, June 18, 2019 - 5:00 pm to 9:00 pm
Brewforia, Tapas Tuesday
5:00 pm to 9:00 pm

Tapas Tuesday

June 25, 2019
Tapas Tuesday Tuesday, June 25, 2019 - 5:00 pm to 9:00 pm
Brewforia, Tapas Tuesday
5:00 pm to 9:00 pm

Tapas Tuesday

July 2, 2019
Tapas Tuesday Tuesday, July 2, 2019 - 5:00 pm to 9:00 pm